แม่บ้าน/พี่เลี้ยงเด็ก/ดูแลผู้สูงอายุ/พยาบาลเฝ้าไข้

บริการ-จัดส่ง พนักงาน แม่บ้าน อายุตั้งแต่ 20-45 ปี

บริการ-พี่เลี้ยงเด็ก แรกเกิด-เด็กโต โดยพนักงานที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมจาก พยาบาลวิชาชีพ

บริการ-ดูแลผู้สูงอายุ อยู่เป็นเพื่อน คนชรา อาบน้ำเช็ดตัว จัดยาหาอาหาร พยุงเข้าห้องน้ำ ทำกายภาพบำบัด ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ อัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี

ไม่มีพนักงานเปลี่ยนภายใน 3 วัน ยินดีคืนเงิน บริการ 24 ช.ม. มีทั้งหมด 3 สาขา จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0108134705023 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547สนใจติดต่อได้ที่ 02-4823868 สายด่วน 086-4050017 (ตลอด 24 ช.ม)

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

พี่เลี้ยงเด็ก

 @บริการจัดส่งทั้งพี่เลี้ยงเด็กอ่อน(แรกคลอด) และพี่เลี้ยงเด็กโต ครูพี่เลี้ยง
                      @พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่เป็นออทิสติก

                            หน้าที่โดยสังเขปของพี่เลี้ยงเด็ก
                                • อาบน้ำเด็ก ให้นม  ป้อนอาหาร เอาเด็กเข้านอน
                                • ชงนมล้างขวดนม ซักเสื้อผ้าเด็ก ทำอาหารให้เด็ก
                                • ดูแลเสริมทักษะและการพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย
                                • ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การวัดไข้ การเช็ดตัวเพื่อลดไข้ (ในกรณีที่เด็กไม่สบาย)
                                • ทำความสะอาดบริเวณ ห้องและอุปกรณ์ต่างๆของเด็ก
                                • และอื่นๆตามสมควร


พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด
   อัตราเงินเดือน 9,000 - 12,000 บาท/เดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น